Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

SEU

Socijalno-emocionalno učenje

12 navika

Izgradnja karaktera kroz 12 navika uspješnih ljudi

Mindfulness

Meditacija svjesnosti – naučna meditacija

Activities for Children

Izgradnja karaktera

Dok si mlad ponašanje može postati navika. Kad odrasteš, navika je toliko jaka da je skoro nemoguće promijeniti je ponašanjem. Izgrađen na viševjekovnim principima koje je osmislio Bendžamin Frenklin, program je osmišljen da kod djece njeguje navike uspješnih ljudi.

SEU

Socijalno i emocionalno učenje (SEU) je proces kroz koji djeca i odrasli stiču i efikasno primjenjuju znanje, stavove i vještine potrebne za razumijevanje i upravljanje emocijama, postavljaju i postižu pozitivne ciljeve, osjećaju i pokazuju empatiju za druge, uspostavljaju i održavaju pozitivne odnose i donose odgovorne odluke.

Mindfulness

Uvedena u zvaničnu medicinu 1979 godine, meditacija svjesnosti je korištena u stotinama bolnica širom svijeta sa rapidno rastućom bazom istraživanja koja uključuju neuronauku i kros-disciplinarne studije. To je vještina koja treba da se trenira, isto kao i muzika, umjetnost ili sport.

Drama

Drama je podrška vještinama prezentacije, govorništva i glume. Djelovi treninga (gluma, govori, prezentacije, igra, timska takmičenja) su osmišljeni na način da podrže i ohrabre preuzimanje rizika i dozvole učesnicima da budu neustrašivi u svojim naporima da kreiraju priče u bilo kojem momentu koji to od njih zahtijeva!

Misija Pametnih koraka

Naša misija je da naučimo djecu da vode zdrav i uspješan život na organski, održiv način – dajući djeci i roditeljima jednostavne, efektivne alate za njegovanje sebe i odnosa sa drugima, za ličnu odgovornost, istrajnost i otpornost na nedaće.

Šta su Pametni koraci:

Pametni koraci su u osnovi tri vještine pažnje koje rade zajedno:

 • Koncentracija
 • Jasnoća
 • Staloženost
Prva faza razvoja je deregulacija koju karakteriše:
 • “Neorganizovan” nervni sistem
 • Na “milosti” stimulusa
 • Loša izvršna funkcija
 • Visoka impulsivnost
Druga faza razvoja je samoregulacija koju karakteriše:
 • Kognitivni re-framing
 • Fokusirana pažnja
 • Aktivna kultivacija pozitivnih mentalnih stanja
 • Ponašajni toolkit
Treća faza razvoja je puštanje koju karakteriše:
 • Održiva svjesnost izazovnih stanja bez “odjava”
 • Senzacije, emocije, misli, “dolaze i odlaze” u svijesti
 • Svjesnost gubi svoju osobinu da se radi “uz napor”

Naši treneri

Srđan Vukčević

Osnivač programa

Anđela Jušković

Trener

Branka Stanić

Trener

Marija Babić

Trener
To Top