Metodologija

Metodologija po Bendžaminu Frenklinu

“Pametni koraci” je program konsultantske kompanije Blue Coach i osmišljen je na način da kod djece od pet do trinaest godina razvije samopouzdanje, liderstvo, vještine rješavanja problema, upravljanja novcem, komunikacije sa svijetom koji ih okružuje i kreativnost, kako bi od malih nogu postavili temelje svog uspjeha.

Metodologija koju “Pametni koraci“ primjenjuju je razvijena na osnovu filozofije i metodologije Benjamina Franklina.

Benjamin Franklin je razvio proces prevazilaženja svojih loših navika i zamjene istih dobrim navikama ili vrlinama.

Franklin je vjerovao da njegova lična sreća i razvoj leže upravo na 13 vrlina koje je primjenjivao svakodnevno tokom svog života. Radio je na svih 13 vrlina, fokusirajući se svake nedelje na po jednu. Smatrao je da je nedelju dana dovoljno da osjetno savlada lošu naviku, te je tako nedelju dana posvećivao istoj, istovremeno prateći napredak ostalih navika.

Vjerovao je da se vjerovatnoća ostvarenja naših ciljeva povećava kada se isti prevedu u konkretne i mjerljive akcije koje sa sobom nose odgovornost njihovog ispunjenja. Naveden pristup omogućava lakše preduzimanje i praćenje akcija, što doprinosi pozitivnom pojačanju jednom kada je progres uočen.

Ali ko je Benjamin Franklin?

Benjamin Franklin је bio američki naučnik i političar. On je bio jedan od tvoraca “Deklaracije o nezavisnosti” i američkog Ustava.

Benjamin je bio veliki naučnik i poznat je kao izumitelj Franklinove peći, bifokalnih naočara, mašine za štampu novina, dnevnih novina, gromobrana i otkrića toka i karakteristika Golfske struje.

On je bio taj koji je prvi uveo ulično osvjetljenje, reorganizovao američki poštanski sistem, otvorio prvu javnu biblioteku u Americi i prvu vatrogasnu službu.

Za Benjamina se vezuje i čuveni eksperiment sa puštanjem zmaja koji je dokazao da je grom jedna vrsta električne varnice.

Benjamin Franklin je čovjek koji je ostao zapamćen kao veliki filozof, pisac, naučnik, borac za ljudska prava i prije svega, veliki čovjek. Njegova životna filozofija je izdržala zub vremena.

Tokom više od 290 godina postojanja “formule za uspjeh” Benjamina Franklina, djelotvornost iste je dokazana nebrojeno puta u vidu uspješnih ljudi koji su se njome vodili na svom putu ka uspjehu. Samo neki od njih su Frank Bettger, Stephen R. Covey, OgMandino, Andrew Carnegie, Dale Carnegie, Charlie Munger i Warren Buffet.

Po uzoru na metodologiju Benjamina Franklina, u toku šestomjesečnog perioda će se sa malim polaznicima obrađivati navike koje čine temelj budućeg uspjeha. Navedene navike predstavljaju “12 pametnih koraka” koje će prožimati module ili tematske cjeline programa o kojima je već bilo riječi. Svaka navika će biti obrađivana dvije nedelje i njen progres će biti pažljivo praćen. Nakon te dvije nedelje, preći će se na drugu naviku i nastaviti navedenim tempom dok sve navike ne budu osnažene.

Tematske cjeline

Veoma je bitno za djecu da od malena prisvoje uspjeh kao ostvarenje sopstvenih ciljeva i samounapređenje što automatski isključuje upoređivanje sa drugima i vrednovanje svojih postignuća prema kriterijumima koje je postavio neko drugi.

Na ovaj način djeca se oslobađaju pritiska od strane okoline i u stanju su da se fokusiraju na stanje svog maksimuma u kojem slučaju „uspjeh“ ne može da izostane.

Sa polaznicima će biti obrađivano sledećih šest modula kroz “Dvanaest pametnih koraka”©.:

Komunikacija

Komunikacija je veoma bitna za razvoj djeteta s obzirom da ono uči komunicirajući sa svijetom. Komunikacija unutar grupe će biti slobodna ali i usmjeravana kako bi u svakom trenutku imala pozitivan prizvuk i sam program učinila zanimljiv djetetu. Akcenat će biti i na komunikaciji unutar grupe sa njihovim vršnjacima i na komunikaciji sa ljudima koji su stariji od njih pri čemu mislimo na trenere i gostujuće predavače. Naši polaznici će biti ohrabrivani da slobodno izražavaju svoje mišljenje i ideje, da saslušaju i uvaže ideje drugih, i da diskutuju o istim.

Rješavanje problema

Jedan dio obuke će biti fokusiran na učenje djece na koji način da prepoznaju šansu, postave cilj i riješe probleme koji vode do ispunjenja cilja a to je do ostvarenja šansi. Naravno, fokus je na razvijanju kreativnosti i odlučnosti kako bi u budućnosti mogli da osmisle ideje i ne samo to, već da ih implementiraju.

Finansije

Jedan od modula programa će biti posvećen finansijskom opismjenjavanju djece s obzirom da je to nešto čemu škole ne pridaju važnost. Ukoliko od malena naučite na koji način da upravljate novcem, kako da napravite budžet i investirate ga da bi u budućnosti imali više, mnogo je lakše suočiti se sa izazovima koje donosi život. Bez obzira na dalje interesovanje djeteta i njegovu buduću profesiju, vještina upravljanja novcem je veoma vrijedna.

Liderstvo

Liderske vještine predstavljaju kombinaciju mnogih karakteristika koje omogućavaju djeci da preuzmu kontrolu nad svojim životom. Iako svaka grupa zahtijeva lidera i sljedbenika, uz podršku i ohrabrenje od malih nogu, sva djeca imaju potencijalne liderske vještine koje mogu da se razviju i poboljšaju. Dok su djeca, prirodni lideri se javljaju u situacijama kada se preuzima vodeća uloga tokom igranja. Oni će se uvijek uključiti u organizovanje ljudi i stvari ali generalno, svakom djetetu će biti omogućeno da preuzme inicijativu i ne samo to, već će biti i naizmjenično podsticani, kako se niko ne bi osjećao izostavljenim i kako bi svima bila posvećena jednaka pažnja.

Preduzetništvo

U sklopu ovog modula, staviće se akcenat na preuzimanje rizika i „neuspjeh“ kao još jednu tačku na putu do uspjeha. Da bi djeca bila uspješna u budućnosti ne smiju se bojati rizika i neuspjeha te ćemo se truditi da im pokažemo da je i neuspjeh sasvim prirodna stvar i da je ono što je bitno jeste način na koji osoba reaguje na iste i prevazilazi ih. Osim navedenog, biće govora o načinu gledanja na svijet i uočavanju prilika.

Inovacije i kreativnost

Kao dva pojma koja se sve češće pominju i istražuju i za koja smatramo da će nam biti i te kako potrebna u vremenima koja dolaze, inovacije i kreativnost će činiti jedan poseban modul predavanja ali će se tokom cijelog programa provlačiti kreativan način razmišljanja i rješavanja problema.

Pogledaj naše kurseve

Vidi kurseve

Citati poznatih

Cijena uspjeha je mukotrpan rad, posvećenost onome što radimo sada i odlučnost da bez obzira da li dobijamo ili gubimo, dajemo sve od sebe.
Hiljadu puta je bolje imati zdrav razum i logiku bez obrazovanja nego obrazovanje bez zdravog razuma i logike.
Najbolja stvar koju čovjek može da uradi je da pomogne drugom čovjeku da zna više.
Investicija u znanje ima najveći povrat.
Lanci navika su prelaki da bi se osjetili dok ne postanu preteški da bi se prekinuli.