Šta je to razvojni mentalni stav i kako ga podsticati kod djece?

April 12, 2022

Djeca koja imaju razvojni mentalni stav vole izazove, rijetko se upoređuju sa drugima, teže da budu bolja verzija sebe iz dana u dan, a greške vide kao lekcije. Istraživanja su pokazala da stav koji usvojimo utiče na način života. Šta je to razvojni mentalni stav i kako kao roditelji možemo da ga podstičemo kod djece, pročitajte u nastavku teksta.

Trajni mentalni stav (engl. fixed mindset) se zasniva na uvjerenju da su nam kvaliteti uklesani u kamenu i stvara neophodost da se stalno dokazujemo. Razvoji mentalni stav (engl. growth mindset) zasniva se na uvjerenju da svoje osnovne kvalitete možemo unaprijediti radom i zalaganjem.

To ne znači da ukoliko podstičemo kod djeteta razvojni mentalni stav da će ono postati mali Ajnštajn ili Betoven, već da vjeruje da svoje inicijalne talente, sklonosti i kvalitete može da razvija i mijenja kroz vježbu i iskustvo. Osobe sa promjenjivim mentalnim sklopom vjeruju da mozak može da se razvija i da mogu da nauče mnoge nove stvari. Vjeruju da nisu rođeni pametni, već postaju pametni. Mozak je kao mišić. Kao u sportu, što ga više vježbamo i izazivamo, to biva jači.

Nekoliko savjeta kako možete kod djece, a posebno ukoliko su školarci, podsticati metakognitivne funkcije? Evo niza pitanja koja će ih navesti da “misle o svojim mislima”:

1.    Koji dio ti je težak? Kako možeš da prevaziđeš taj dio?

Kada djeca prepoznaju koji dio im je zahtjevan, to im pomaže da shvate da kompletna aktivnost nije toliko teška kao što se čini. Možda postoji samo neki element koji zahtijeva dodatno ulaganje energije.

2.    Koji su to izazovi koje si već savladao/la?

Razgovarajte sa djetetom o prethodnim izazovima i istaknite kako su već savladali nešto što im je u početku bilo teško. Na taj način ohrabrićete svoje dijete.

3.   Kako si ranije savladao/la neki izazov?

Obraćanje pažnje na strategije koje su koristili u prošlosti podsjeća djecu da imaju vještine za prevazilaženje problema.

4.   Koju si grešku napravio/la koja te nečemu naučila?

Kada djeci pokažemo da nam greške pomažu da nešto naučimo i savladamo, to čini greške manje strašnim.

5.   “Hajde da razgovaramo o tome što si probao/la i šta možeš da uradiš sljedeći put?

Umjesto rečenice “Uspjećeš sljedeći put”, ovako postavljena pitanja pokreću dijete na razmišljanje i akciju. Ukoliko želite da podstičete razvojni mentalni stav kod djece, treba da ga modelujete. Na primjer, kada primijetite da vaše dijete koristi fraze koje su karakteristične za trajni mentalni sklop, odgovorite sa nekom od navedenih fraza. Ako dijete kaže “Ne mogu to da uradim”, vaš odgovor može biti “Još uvijek ne možeš to da uradiš”; ako kaže “Ovo je baš teško”, vi možete reći “Ti možeš da uradiš teške stvari”, ako kaže “Ne umijem ovo da uradim”, možete odogovoriti “Možeš naučiti kako se to radi. Već si naučio/la puno stvari”. Na ovaj način dijete dobija poruku da može savladati velike izazove i usvojiti nove vještine.

Marija Boljević, pihološkinja i edukatorka na programu "Pametni koraci"